Chương trình dịch vụ khách hàng

Chương trình dịch vụ khách hàng Cam kết thời gian xử lý sự cố sản phẩm theo vùng

 Kính gửi: Quý Khách hàng.

Công ty Cổ phần tập đoàn MUTOSI xin chân thành cảm ơn Quý khách hàngđã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm/Dịch vụ của công ty cổ phần tập đoàn Mutosi trong thời gian qua, Công ty Cổ phần tập đoàn Mutosi xin thông báo về việc “Thực hiện chương trình dịch vụ khách hàng theo cam kết vùng đối với Khách hàng đang sử dụng các sản phẩm của Mutosi ”như sau.

1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/03/2021 đến khi có thông báo mới.

2. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng cho Toàn bộ khách hàng mua các sản phẩm máy lọc nước và cây nước nóng lạnh tại tất cả các Hệ thống Siêu thị, Đại lý, NPP của Mutosi trên Toàn quốc.

3. Đối tượng áp dụng: Khách hàng là người tiêu dùng mua các sản phẩm máy lọc nước và cây nước nóng lạnh do Công ty Cổ phần tập đoàn Mutosi sản xuất và phân phối tại các Hệ thống Siêu thị, Đại lý, NPP của Mutosi Toàn quốc.

STT

Nội dung cam kết dịch vụ theo phân vùng

Thời gian xử lý      

1

Nội thành thành phố loại đặc biệt (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

0 -  24 giờ

2

Các thành phố loại 1 và các thành phố trực thuộc tỉnh - ngoại thành Hà Nội – Hồ Chí Minh

 

0 – 48 giờ

3

Các huyện của các  tỉnh khu vực đồng bằng - Các thị trấn

0 – 72 giờ

4

Các huyện thuộc các tỉnh miền núi

0 – 96 giờ

5

Các khu vực vùng sâu vùng xa biên giới - Các huyện hải đảo

0 – 166 giờ

CAM KẾT THỜI GIAN THEO CÁC TỈNH

 STT

Tỉnh

0-10

Km

11 - 20 Km

21 - 50 Km

51 - 70 Km

71 - 90 Km

91 - 120 Km

121 - 150 Km

Khác

1

An Giang

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

2

Bà Rịa – Vũng Tàu

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

3

Bạc Liêu

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

4

Bắc Giang

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

5

Bắc Kạn

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

6

Bắc Ninh

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

7

Bến Tre

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

8

Bình Dương

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

9

Bình Định

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

10

Bình Phước

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

11

Bình Thuận

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

12

Cà Mau

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

13

Cao Bằng

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

14

Cần Thơ

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

15

Đà Nẵng

0- 12 giờ

0- 24 giờ

0- 48 giờ

0- 72 giờ

0- 96 giờ

0- 120 giờ

0- 144 giờ

0- 168 giờ

16

Đắk Lắk

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

17

Đắk Nông

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

18

Điện Biên

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

19

Đồng Nai

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

20

Đồng Tháp

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

21

Gia Lai

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

22

Hà Giang

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

23

Hà Nam

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

24

Hà Nội

0- 12 giờ

0- 24 giờ

0- 48 giờ

0- 72 giờ

0- 96 giờ

0- 120 giờ

0- 144 giờ

0- 168 giờ

25

Hà Tĩnh

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

26

Hải Dương

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

27

Hải Phòng

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

28

Hậu Giang

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

29

Hòa Bình

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

30

Hồ Chí Minh

0- 12 giờ

0- 24 giờ

0- 48 giờ

0- 72 giờ

0- 96 giờ

0- 120 giờ

0- 144 giờ

0- 168 giờ

31

Hưng Yên

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

32

Khánh Hòa

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

33

Kiên Giang

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

34

Kon Tum

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

35

Lai Châu

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

36

Lạng Sơn

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

37

Lào Cai

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

38

Lâm Đồng

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

39

Long An

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

40

Nam Định

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

41

Nghệ An

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

42

Ninh Bình

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

43

Ninh Thuận

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

44

Phú Thọ

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

45

Phú Yên

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

46

Quảng Bình

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

47

Quảng Nam

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

48

Quảng Ngãi

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

49

Quảng Ninh

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

50

Quảng Trị

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

51

Sóc Trăng

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

52

Sơn La

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

53

Tây Ninh

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

54

Thái Bình

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

55

Thái Nguyên

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

56

Thanh Hóa

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

57

Thừa Thiên Huế

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

58

Tiền Giang

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

59

Trà Vinh

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

60

Tuyên Quang

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

61

Vĩnh Long

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

62

Vĩnh Phúc

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

63

Yên Bái

0- 24 giờ

0- 36 giờ

0- 60 giờ

0- 84 giờ

0- 108 giờ

0- 132 giờ

0- 156 giờ

0- 180 giờ

Điểm Tỉnh Km là trung tâm tỉnh thành phố

5. Quy định về bảo hành và đổi mới sản phẩm: Theo chính sách bảo hành của hãng.

6. Tư vấn về Sản phẩm/ Dịch vụ:

Mọi thắc mắc về Sản phẩm/ Dịch vụ vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng qua Hotline: 1900 636 595 hoặc email: cskh@mutosi.com

Trân trọng!                     

 

 

flower
flower flower flower flower flower flower

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MUTOSI

Đừng bỏ lỡ các thông tin sản phẩm mới và khuyến mãi hấp dẫn

flower
x
Yêu cầu tư vấn
0.04771 sec| 1619.273 kb