Mô tả công việc: 

- Xây dựng chân dung Khách hàng tại các điểm chạm cần tối ưu

- Xây dựng triển triển khai các kế hoạch, mục tiêu cải thiện trải nghiệm trên hành trình dựa trên các phân tích đánh gái trải nghiệm từ CX Insigh

- Giám sát và đánh giá chất lượng kết quả, điểm số trải nghiệm theo tuần/tháng/quý

- Chuẩn hóa quy trình, quy định tại các điểm chạm

- Huấn luyện, giám sát và triển khai các hoạt động phát triển văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm

Yêu cầu:

- Nam nữ tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành khối Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại

- Có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực Trải nghiệm, Dịch vụ khách hàng

- Có kỹ năng quản trị dự án, Phân tích Data, Dịch vụ khách hàng

Quyền lợi:

- Thu nhập: thỏa thuận trong buổi phỏng vấn (theo năng lực);

- Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH…) khi tiếp nhận chính thức;

- Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển.